Тест на покривен парапет

Тест на покривен парапет

Покривът трябва да изпълнява най-важната функция за защита на цялата конструкция и в същото време да бъде абсолютно безопасен. Един от най-важните компоненти на покрива, който гарантира неговата безопасност, са оградите.

Изисквания за парапети на покрива

GOST регулира строителните стандарти, в съответствие с които оградата трябва да се монтира на всички покриви с ъгъл на наклон до 12 градуса, разположени на сгради с височина над 10 метра, а с наклон на покрива над 12 градуса височината на сградата, изискваща инсталирането на бариери, се намалява до 7 метра. Това правило е общо, но има редица нюанси по отношение на някои видове покривни конструкции.

Плосък опериран покрив

Това предполага използване на нейната повърхност и редовен престой на хора върху нея, поради което масивната ограда е условие за въвеждане на сградата в експлоатация. Така че за сгради с височина до 30 метра параметърът за височина на бариерата е определен на 1,1 m и повече, за сгради с височина над 30 метра – 1,2 m.

Плосък неексплоатиран покрив

Такива покриви не изискват продължителна употреба, но изискват редовна проверка, ремонт и поддръжка, поради което изискванията също са регламентирани, макар и опростени: минималната височина на преградните конструкции е определена на 0,6 m, независимо от височината на сградата.

Тестване на покрива

Изпитването на покривни огради се извършва не само поради изискванията на нормативната документация и невъзможността сградата да бъде пусната в експлоатация без предоставяне на подходящ сертификат за проверка, но и от съображения за сигурност. В крайна сметка, както експлоатираните, така и неексплоатираните покриви, поради редица обстоятелства, се изкачват от хора, чийто живот и здраве без инсталирането на надеждни защитни бариери ще бъдат в сериозна опасност.

Покривните парапети се тестват в края на строителството до пускането на сградата в експлоатация и след това на всеки 5 години. На проверка подлежат:

  • размери;
  • отклонения във формите и размерите;
  • целостта на обвивката на сградата;
  • заварки;
  • защитни покрития;
  • здравина на защитните огради;

Всички параметри са строго регулирани за всеки тип покрив, така че проверката не е трудна. Силата на защитните огради се тества чрез организиране на статистическо натоварване (с тегло 1,5 пъти допустимото) за 2 минути. Освен това оградите се проверяват за откриване на механични повреди и в случай на липса на такива, тестът се счита за преминат.

Изпитванията трябва да се извършват само от лицензирани специалисти, които след приключването им издават правно обвързващ сертификат за изпитване на покривни огради.

Извършваните услуги са: ремонт на покрив с керемиди (пренареждане), изграждане на нов покрив, хидроизолация на равни и скатни покриви, монтаж на нови поцинковани и пвц улуци, монтаж и подмяна на водосточни тръби, обшиване на бордове и комини с ламарина, изграждане на тавански стаи и други.

За оферта или безплатен оглед позвънете или пишете.

Имейл: rume_stroi@abv.bg
Телефон: 0895007878

logo

ЗА ФИРМАТА

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО