Колко често трябва да се правят ремонти на покрива?

Колко често трябва да се правят ремонти на покрива?

Ремонтът на покрива трябва да се извършва според нуждите, което може да се определи чрез откриване на дефекти на покривната повърхност. За да не пропуснете момента и вместо текущия локален ремонт, не е необходимо да се прави основен ремонт, експертите препоръчват проверка на покрива за повреди на всеки 2 години.

Но какво ще стане, ако строителна фирма предостави услуги за монтаж или ремонт на покрива и дефектите са открити след шест месеца?

Когато купувате например домакински уреди, повечето хора знаят, че в случай на неправилна работа или повреда на устройството в рамките на гаранционния срок, можете да получите ремонт за сметка на продавача, но малко хора знаят, че се предоставя и гаранционен срок за ремонт на покриви, както и други строителни работи.

По закон гаранционният срок за ремонт на покрива трябва да бъде посочен в договора със строителната фирма и да бъде най-малко 1 година от датата на приемане на работата от клиента. Ако срокът не е посочен в договора или е посочен по-кратък, клиентът има всички основания да предяви рекламация.

Второто важно законодателно понятие е срокът за установяване на брак, който е 5 години. Това означава, че ако в рамките на 5 години от датата на приемане на работата клиентът открие дефект, той също може да предяви рекламация.

Въпреки това, ако при кандидатстване в рамките на гаранционния срок клиентът трябва да получи пълен ремонт възможно най-скоро след заявката, тогава при кандидатстване в рамките на срока ще се изисква независим преглед, за да се изключи грешката на клиента във външния вид на дефект.

Законът установява единни гаранционни срокове:

  • за ремонтни дейности (вкл. гаранционен срок за ремонт на мек покрив) – 1 година;
  • за СМР – 3 години.

Ако клиентът не предяви рекламация в установения срок, се счита, че се отказва от гаранционния ремонт. Ако в рамките на гаранционния срок клиентът е извършил ремонт самостоятелно, той има право да поиска възстановяване на разходите от изпълнителя.

Негаранционните случаи включват:

  • Образуване на дефект по вина на клиента.
  • Причината за брака е естествено износване.
  • Дефектът е възникнал в резултат на погрешни действия на трети лица. В този случай рекламацията се предявява директно към трето лице.

Значението на установяването на гаранционни срокове както за текущи, така и за основни ремонти на покрива е трудно да се надценява. Грешки или дори неточности в строителните работи водят до значителни финансови загуби, поради което е толкова важно да имаме законово установени гаранции.

Извършваните услуги са: ремонт на покрив с керемиди (пренареждане), изграждане на нов покрив, хидроизолация на равни и скатни покриви, монтаж на нови поцинковани и пвц улуци, монтаж и подмяна на водосточни тръби, обшиване на бордове и комини с ламарина, изграждане на тавански стаи и други.

За оферта или безплатен оглед позвънете или пишете.

Имейл: rume_stroi@abv.bg
Телефон: 0895007878

logo
logo РУМЕ СТРОЙ ремонт на покриви
РУМЕ СТРОЙ ремонт на покриви

ЗА ФИРМАТА

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ СЪЩО