Реновиране на покрив

Към реновиране на покрив се пристъпва, когато решим, че старият покрив може да се запази, като конструкция и вид, но с подмяна на греди, летви, каприори и цигли и/или керемиди в зависимост от покритието.

При реновирането на стар покрив  е важно да се проверят за здравина следните елементи:

  • основните носещи греди ( т.нар. попове)
  • напречните носещи греди известни като каприори
  • тачките (т.нар. шипки), на които се редят циглите
  • Облицовъчните дъски ( ако има такива)
  • хидроизолация или насмолена хартия (според покрива)
  • цигли, керемиди, ондулин – крайното покритие на покрива

След проверката за здравина, се пристъпва към подмяна на засегнатите елементи. Възможни причини за тяхната повреда са много, затова е важно да се подходи внимателно.

Пример: при дървояди – новите греди трябва обезателно да бъдат импрегнирани против такива насекоми

При течове на вода от други места ( къщи на калкан, скали) – хидроизолация на покрив

Ако проблемът е свързан с наличието на силни ветрове, то покритие тип ондулин не е препоръчително.

При начупени керемиди – може да прочетете тук – ремонт на покрив с керемиди

На покрива се пада и съществена част от задачата за осигуряване на енергоефективността на сградата и защита й от атмосферните влияния, затова избора на подходящи материали е много важна!

От огромно значение е многогодишния опит, който притежаваме, както и професионализма на нашият екип. Опита ни в ремонт на покриви София и в други градове е дългогодишен и смело може да заявим, че се справяме перфектно, както с малки опростени покриви, така и с по-големи, сложни и разчупени покриви.

Доверете ни се!